Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Uprzejmie informujemy, że dobiegają końca konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Konsultacje społeczne prowadzone są przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Poznaniu (RZGW).

Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. zostało sklasyfikowane na I miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2016. Wyniki zostały dziś ogłoszone w „Gazecie Prawnej” .

Przedsiębiorstwo od kilku lat bierze udział w tym rankingu. Już dwukrotnie byliśmy na trzecim miejscu, w zeszłym roku na drugim i wreszcie w 2016 na pierwszym. 

Zuzanna Soluch

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Z okazji obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „Woda dla Życia”. Do Komisji konkursowej wpłynęło czterdzieści osiem prac. Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za wzięcie udziału w Konkursie. 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl