XVII Powiatowy Konkurs na „Szkolną gazetkę z dodatkiem ekologicznym”

18 maja w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych odbyło się uroczyste rozdanie nagród w XVII Powiatowym Konkursie na „Szkolną gazetkę z dodatkiem ekologicznym”  pod patronatem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA.

NOWE TARYFY OD 13 CZERWCA 2018

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 13.06.2018r. do 12.06.2021r.) na terenie Gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn, zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA - "OTWARTE DRZWI"

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w dniu 5 czerwca 2018r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zwiedzenia wybranych przez siebie oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl