Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęte zostały konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Konkurs Firma Dobrze Widziana

Przedsiębiorstwo jest laureatem konkursu Firma Dobrze Widziana, którego organizatorem jest Business Centre Club. Celem konkursu było wyłonienie w każdym województwie firm, które wyróżniają się w opinii otoczenia aktywnością w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Warsztaty Naukowe „Inżynier – zawód XXI wieku”

W dniach 6 i 12 października 2015r. odbyły się warsztaty naukowe dla zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w regionie częstochowskim. Warsztaty zorganizowane zostały przez Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej wspólnie 
z Wodociągami Częstochowskimi na mocy funkcjonującej od roku partnerskiej umowy o współpracy.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

IQ Net
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl