Wodociągi Częstochowskie z Medalem Europejskim

Nowoczesne, spełniające najwyższe europejski standardy i normy, zgodne z przepisami oraz przyjazne klientom – tak Business Centre Club ocenia usługi, świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., i nagradza spółkę Medalem Europejskim.

Uroczystość wręczenia prestiżowych nagród prężnym polskim przedsiębiorstwom odbędzie się 10 czerwca w Teatrze Wielkim w Warszawie. W imieniu Wodociągów Częstochowskich Medal Europejski od BCC odbierze prezes spółki Andrzej Babczyński.

Wyróżnienia dla Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. zostało uznane drugą najlepszą w Polsce instytucją z branży wodno-kanalizacyjnej.

Redakcja „Strefy Gospodarki”, dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”, zakończyła kolejną już edycję Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2015. Celem Rankingu jest pokazanie czołówki branży wodno-kanalizacyjnej, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw i przedstawienie opinii publicznej informacji związanych z branżą wodociągowo - kanalizacyjną w naszym kraju.

European EMAS Awards 2015

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nominował nasze Przedsiębiorstwo do nagrody European EMAS Awards 2015 w kategorii dużych organizacji sektora publicznego.

Nagroda ta przyznawana jest przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej. 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

IQ Net
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl