Wspieramy szkołę

W ramach szeroko rozumianych działań z zakresu CSR- społecznej odpowiedzialności biznesu Przedsiębiorstwo od kilku lat wspiera Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie. Patronatem objęto klasę technikum o profilu urządzeń sanitarnych.

Wodociągi Częstochowskie mecenasem kultury.

Przedsiębiorstwo czynnie uczestniczy w życiu miasta i regionu. Wspiera instytucje i stowarzyszenia. Między innymi od wielu lat wspiera Regionalny Ośrodek Kultury głównie poprzez współorganizację Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji „Cyberfoto”.

Perła Jakości

Częstochowskie Wodociągi otrzymały tytuł Laureata oraz zdobyły Perłę Jakości w kategorii  QI Services – za  najwyższej jakości usługę.  Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015 już po raz trzeci wyróżniła Przedsiębiorstwo.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

IQ Net
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl