Piknik Rodzinny

Niedzielny piknik rodzinny w parku na Lisińcu był doskonałą okazją do promowania picia wody z kranu. Rozdaliśmy 6.300  kubków wody wprost z wodociągu. Jak na razie to największa ilość rozdanej wody w jednym dniu. 

Piję wodę z kranu

„Piję wodę z kranu” – pod takim hasłem Wodociągi Częstochowskie orzeźwiają spragnionych i zmęczonych upałami mieszkańców Częstochowy podając kubek zimnej, smacznej i zdrowej wody oraz ochładzając  lekką mgiełką wodną. Na placu Biegańskiego od pierwszych dni lipca pracownicy naszego Przedsiębiorstwa częstują w ramach akcji promocyjnej kubkiem wody z saturatora.  

„Otwarte Drzwi” (24 – 29 sierpnia 2015r.)

Informujemy, iż w ramach obchodów Światowego Tygodnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie udostępni do zwiedzania w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” ujecie wody w Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/23. Ujęcie Wierzchowisko jest najstarszym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo ujęciem wody.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

IQ Net
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl