Mamy kolejną 11. gazelę!

Spółka zapracowała na kolejną Gazelę Biznesu. Ranking Gazel Biznesu prowadzony od 2000 roku. Jego zadaniem jest wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Projekt realizowany jest wspólnie przez dziewięć dzienników ekonomicznych należących do Grupy Wydawniczej Bonnier.

20 lat systemu EMAS

Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo jako jedna z 10 polskich firm otrzymała wyróżnienie Komisarza ds. Środowiska Pana Karmenu Vella, za osiągnięcia i zaangażowanie na rzecz poprawy efektywności, wiarygodności i transparentności funkcjonującego w Przedsiębiorstwie systemu zarządzania środowiskowego EMAS. Wyróżnienie zostało przyznane Przedsiębiorstwu z okazji obchodów 20 – lecia funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego EMAS.

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – III edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny do udziału w  III edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

IQ Net
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl