Przedsiębiorstwo finalistą Europejskiej Nagrody „Biznes dla Środowiska” edycja 2016

Miło nam poinformować, iż Przedsiębiorstwo znalazło się w gronie finalistów Konkursu Europejskiej Nagrody „Biznes dla Środowiska” (the European Business Awards for the Environment – EBAE). Przygotowany przez Przedsiębiorstwo wniosek został złożony w kategorii „zarządzanie”. We wniosku przedstawiono rolę stosowanych przez Przedsiębiorstwo działań w systematycznym zmniejszaniu strat wody w procesie jej dystrybucji do klienta.

„Otwarte Drzwi” (1 – 3 września 2016r.)

Informujemy, iż w ramach obchodów Światowego Tygodnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie udostępni do zwiedzania w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” ujecie wody w Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/23. 

Światowy Tydzień Wody (Sztokholm 28.08 – 03.09.2016r.)

W dniach od 28 sierpnia do 3 września br. odbędzie się w Sztokholmie Światowy Tydzień Wody. Głównym organizatorem „tygodnia” jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI). W tych dniach Sztokholm stanie się areną spotkań reprezentantów świata nauki z przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, a głównym ich tematem będzie oczywiście woda. Mottem tegorocznego spotkania będzie, podobnie jak obchodzonego w marcu br. Światowego Dnia Wody hasło „Woda dla zrównoważonego wzrostu”.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl