22 marca 2017  -  OTWARTE DRZWI

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach obchodów  Światowego Dnia Wody – 2017  organizujemy  akcję „Otwarte Drzwi”. W dniu 22 marca (środa) udostępnione zostanie do zwiedzania najstarsze, funkcjonujące od 1928r., ujęcie wody dla miasta Częstochowy znajdujące się w Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/21. W ujęciu tym, do usuwania nadmiernych stężeń azotanów, zastosowano  metodę biologicznej denitryfikacji. Zastosowana technologia jest jedyną, tego typu, funkcjonującą w Polsce.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego regionu  w dniu 22 marca br. w godz. od 10 do 18 do odwiedzenia ujęcia wody Wierzchowisko i zapoznania się
z procesami technologicznymi tam zachodzącymi.

 

Początek zwiedzania zawsze o pełnej godzinie zegarowej.

 

Informujemy również, że w dniu 22 marca (środa) o godz. 1040, 1240, 1440 i 1640 będzie możliwość dojazdu do ujęcia wody Wierzchowisko specjalnie zarezerwowanym Busem. Bus będzie oczekiwał naprzeciw wejścia do siedziby Przedsiębiorstwa – przy ul. Knauera.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości zwiedzenia wymienionego wyżej ujęcia wody.


Ujęcie Wierzchowisko

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl