Brak wody wody Kusięta-wzdlużtorów,Osiedle Wilcza Góra,Osiedle Odrzykoń w dniu 25.04.2018

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi na rurociągu,nastąpi przerwa w wostawie wody w dniu 25.04.2018r w godz.od 08:00 do 17:00 w miejsowości Kusięta-wzdluż torów,Osiedle Wilcza Góra,Osiedle Odrzykoń

Brak wody w Blachowni na ulicy Bankowej w dniu 25.04.2018r

W związku z pracami remontowymi wodociągu w dniu 25.04.2018 roku w godzinach 10:00 - 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Bankowej w Blachowni na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Żeromskiego.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl