Brak wody Cz - wa ul. Bydgoska i Lwowska dn. 24.03.2017r.

W związku z awarią zasuwy podłączeniowej, nastąpi przerwa w dopływie wody w Cz - wie w ulicy Bydgoskiej i Lwowskiej dn. 24.03.2017r. Przewidywany czas usunięcia awarii do godz. 20.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody Wąsosz dn. 24.03.2017r.

W związku z przekładką wodociągu, nastąpi przerwa w dopływie wody w m. Wąsosz  dn. 24.03.2017r. w godz. 8.00 do 16.00.

Brak wody Cz - w ul. Wielkopiecowa dn. 24. 03 2017r.

W związku z modernizacją sieci  wodociągowej, nastąpi przerwa w dopływie wody dn. 24.03.2017r. w Cz - wie w ulicy WIELKOPIECOWEJ - REMONDIS I KAT- GAZ

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl