Brak wody w Kużnicy Kiedrzyńskiej w ulicy Leśnej od nr. 47 do nr. 34 dn. 02.05.2017r.

W związku z  rozbudową sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dopływie wody w m. Kużnica Kiedrzyńska ul. Leśna od nr. 47 do nr. 34 dn. 02.05.2017r. w godz. 8.00 do 16.00.

Brak wody Cz - wa ul. Traugutta, Brzechwy,Teligi,Brezy, Klemensiewicza dn. 02.05. 2017r.

W związku z rozbudową sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicu Traugutta na odcinku od ul. Kisielewskiego do Mierowskiego  oraz ul. Brzechwy,Teligi,Brezy i Klemensiewicza dn. 02.05.2017r. w godz. od 8.00 do 16.00. 

Brak wody Cz - wa ul. Niepodległości i ul. Niska dn. 02.05.2017r.

W związku z wymianą wodomierzy i zaworów,nastąpi przerwa w dostawie wody w Cz - wie w ul. Niepodległości do nr. 16/18, 20/22 i ul. Niska nr. 23,25,27/29 w dniu 02.05.2017r.  w godz. 8.00 do 16.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Obniżone ciśnienie wody w miejscowościach Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska, Antoniów w dniu 05.05.2017r

W związku z pracami remontowymi wodociągu w dniu 05.05.2017 roku w godzinach 08:00 - 20:00 wystąpi obniżenie ciśnienia wody w wodociągu w miejsowościach Wola Hankowska ulica Dworska, Akacjowa, Leśna, Wola Kiedrzyńska ulica Akacjowa, Antoniów ulica Leszczynowa i Klonowa.

Brak wody w Częstochowie na ulicy Ludowej i Jemiołowej oraz miejscowościach Wola Kiedrzyńska, Wierzchowisko w dniu 05.05.2017r

W związku z pracami remontowymi wodociągu w dniu 05.05.2015 roku w godzinach 08:00 - 20:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic Ludowej i Jemiołowej w Częstochowie oraz ulic Mykanowska, Osiedlowa, Mała, Polna w Woli Kiedrzyńskiej i ulicy Długiej w Wierzchowisku.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl