Brak wody w m. Częstochowa w dn. 21.08.2018 r.

W związku z pracami remontowymi  wodociągu w dn. 21.08.2018 r. w godz. 8:00 - 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Toruńskiej od ul. Orawskiej do końca. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody w m. Marianka Rędzińska w dn. 21.08.2018 r.

W związku z pracami remontowymi  wodociągu w dn. 21.08.2018 r. w godz. 9:00 - 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Srebrnej od ul. Kwiatowej do nr 44. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

WYJAŚNIENIE

W zwiazku z zapytaniami o złą jakosć wody w Częstochowie ul. Zyzna i Gronowa wyjaśniamy, że woda dostarczana przez PWiK O.Cz. S.A. w Częstochowie dla swoich odbiorców, spełnia wszelkie wymogi jakie powinna spełniać woda do spożycia. Woda ta jest zdatna do picia.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl