Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
1. Zlecenie wykonania badania wody - Formularz F-8a (obowiązuje od 05.01.2018r) pdf 385,65 KB Pobierz
2. Zakres badania wody - Formularz F-9a (obowiązuje od 30.01.2018r) pdf 327,31 KB Pobierz
3. Zlecenie wykonania badania ścieków - Formularz F-8b (obowiązuje od 05.01.2018r) pdf 386,03 KB Pobierz
4. Zakres badania ścieków - Formularz F-9b (obowiązuje od 09.01.2018r) pdf 383,28 KB Pobierz
5. Zakres badań podzlecanych - Formularz F-9c (obowiązuje od 05.01.2018r) pdf 307,51 KB Pobierz
6. Wskazówki dla klienta dotyczące pobierania próbek wody pdf 37,84 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl