IV Interdyscyplinarny konkurs wiedzy o wodzie „Woda=Życie” –  finał

W dniu 4 kwietnia odbył się finał IV Interdyscyplinarnego konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. Konkurs stanowił jedno z wielu wydarzeń zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie  w ramach obchodów Światowego Dnia Wody – 2017.
Tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych patronat honorowy nad Konkursem objęli:

 • Magdalena Żmuda  –  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 • Andrzej Pilot – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Katowicach,
 • Krzysztof Matyjaszczyk  –  Prezydent Miasta Częstochowy, oraz
 • Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
  w Częstochowie.

W uroczystym rozstrzygnięciu Konkursu uczestniczyli:

 • Zbigniew Niesmaczny - Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
  w Częstochowie.
 • Jarosław Marszałek – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy,
 • Mariusz Rachwalik – przedstawiciel Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  w Poznaniu.

Konkurs składał się z dwóch części. W  I etapie (etapie szkolnym)  uczestnicy przygotowywali prezentację multimedialną na temat Oczyszczanie ścieków – czy na pewno problem?”, a w II etapie rozwiązywali test wiedzy. Test swoim zakresem obejmował zarówno informacje: o wodzie z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia jak również inne dostępne na stronach domowych Światowego Dnia Wody, Śladu Wodnego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz oczywiście znajdujące się na naszej stronie domowej z  Deklaracją Środowiskową EMAS włącznie.

W bieżącej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 22 szkoły gimnazjalne z naszego rejonu.

Wyniki Konkursu:

Laureatem Konkursu został: Patryk SKUBAŁA - uczeń Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej
w Częstochowie.

II miejsce zajęła  Sandra SZYDA - uczennica Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Cykarzewie.

III miejsce wywalczyła Adrianna CYRAN  uczennica  Katolickiego Gimnazjum SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie.

Nagrodę za najlepiej przygotowaną prezentację  otrzymał natomiast Patryk CPAŁKA reprezentujący Gimnazjum nr 24 w Częstochowie.

Zwycięzcy Konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz organizatora Konkursu – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. Laureaci Konkursu otrzymali również nagrody ufundowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się do udziału
w Konkursie, a laureatom w sposób szczególny GRATULUJEMY.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl