Szanowni Odbiorcy – w związku z pracami modernizacyjnymi w Stacji Uzdatniania Wody KONOPISKA nieznacznie zwiększamy czasowo dawkę podchlorynu sodu dodawanego do dystrybuowanej wody.

Może zatem pojawić się delikatnie wyczuwalny zapach chloru w pobieranej wodzie – co będzie zjawiskiem normalnym i bezpiecznym. Zapewniamy, że zastosowana dawka podchlorynu nie będzie przekraczała granic określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

 

Z poważaniem:

Kierownik Wydziału Produkcji wody

Marcin Folwaczny

34-3773-330

691-410-274

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl