„Otwarte Drzwi”  (31 sierpnia do  2 września 2017r.)

 

Informujemy, iż w ramach obchodów Światowego Tygodnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie udostępnia do zwiedzania w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” ujecie wody w Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/23.

Ujęcie Wierzchowisko jest najstarszym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo ujęciem wody.  Jego funkcjonowanie rozpoczęło się jesienią 1928r.

W ujęciu tym funkcjonuje stacja usuwania azotanów na drodze biologicznej denitryfikacji. Jest to jedyna stacja w Polsce, w której zastosowano taką metodę. Więcej informacji o ujęciu - http://www.pwik.czest.pl/ujecie-wody-wierzchowisko2

 

Ujęcie wody będzie można zwiedzać w dniach 31 sierpnia – 1 września br. (w czwartek i piątek) w godzinach od 10 do 17, natomiast w dniu 2 września (sobota) w godz. od 10 do 14)

 

Początek oprowadzania grup zawsze o pełnej godzinie zegarowej.

 

Informujemy również, że w dniu 31 sierpnia (czwartek) o godz. 1040, 1240, 1440 i 1640 będzie możliwość dojazdu do ujęcia wody Wierzchowisko specjalnie zarezerwowanym Busem. Bus będzie oczekiwał naprzeciw wejścia do siedziby Przedsiębiorstwa – przy ul. Knauera.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl