Sprzątanie Świata 2017

Sprzątanie Świata 2017

Sprzątanie Świata 2017

Serdecznie dziękujemy uczniom szkół podstawowych w Olsztynie, Kusiętach i Turowie oraz ich opiekunom za wzięcie  aktywnego udziału  w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata – 2017”.

Otwarte Drzwi (31 sierpnia do 2 września 2017r.)

Informujemy, iż w ramach obchodów Światowego Tygodnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie udostępnia do zwiedzania w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” ujecie wody w Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/23.

Ujęcie Wierzchowisko jest najstarszym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo ujęciem wody.  Jego funkcjonowanie rozpoczęło się jesienią 1928r.

Ile zużywamy wody? Jaki jest nasz ślad wodny

Wszystkich, którzy chcieliby określić swój indywidualny ślad wodny, serdecznie zapraszamy do siedziby Przedsiębiorstwa w dniach 29, 30 i 31 sierpnia br. w godzinach od 900 do 1400.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl