Konkurs Woda=Życie

V Interdyscyplinarny konkurs wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – finał

W dniu 22 marca 2018r. (w Światowym Dniu Wody) odbył się finał V Interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. Konkurs stanowił jedno z wielu wydarzeń zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie  w ramach obchodów Światowego Dnia Wody – 2018.

22 - 24 marca 2018r. - OTWARTE DRZWI

Uprzejmie informujemy, że w ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia istnienia Przedsiębiorstwa  oraz Światowego Dnia Wody  organizowana jest  akcja „Otwarte Drzwi”.

Czy zużywamy tylko 93 litrów wody na dobę? Jaki jest nasz ślad wodny 1) ?

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby określić swój indywidualny ślad wodny, do siedziby Przedsiębiorstwa w dniach 22 i 23 marca br. w godzinach od 1000 do 1400.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl