Wręczenie nagrody Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie

W dniu 27 kwietnia br.  Prezes Przedsiębiorstwa Pan Andrzej Babczyński wręczył na ręce Dyrektor Gimnazjum Pani Beaty Strzeleckiej - Mach nagrodę za zwycięstwo ucznia Gimnazjum  w IV edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Woda = Życie

Konsultacje społeczne - Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty i … .

Uprzejmie informujemy, że od 8 marca 2017r.  do 8 września 2017r. trwają konsultacje społeczne projektu „Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty”.

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny zorganizowany został z okazji obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody. W bieżącym roku mottem konkursu  „Zanieczyszczenie wód”. Do Komisji konkursowej wpłynęło kilkadziesiąt prac uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Konopiska oraz dzieci pracowników Przedsiębiorstwa.. 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl