Ile zużywamy wody? Jaki jest nasz ślad wodny

Wszystkich, którzy chcieliby określić swój indywidualny ślad wodny, serdecznie zapraszamy do siedziby Przedsiębiorstwa w dniach 29, 30 i 31 sierpnia br. w godzinach od 900 do 1400.

Światowy Tydzień Wody (Sztokholm 27.08 – 01.09.2017r.)

W dniach od 27 sierpnia do 1 września br. odbędzie się,  po raz kolejny w Sztokholmie, Międzynarodowa Konferencja poświęcona zagadnieniom wody. Głównym organizatorem Konferencji jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI). 

Komunikat dla mieszkańców Gminy Konopiska!

Szanowni Odbiorcy – w związku z pracami modernizacyjnymi w Stacji Uzdatniania Wody KONOPISKA nieznacznie zwiększamy czasowo dawkę podchlorynu sodu dodawanego do dystrybuowanej wody.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl