V Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” - FINAŁ

Finał Konkursu odbędzie się 22 marca 2018r.  w siedzibie Przedsiębiorstwa w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 (Klub Studnia) - rejestracja uczestników od godz. 8.00 do 8.30.

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – V edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów „wygaszanych” klas gimnazjalnych ze szkół z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny do udziału w  V edycji interdyscyplinarnego


Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

Warsztaty Naukowe „Inżynier – zawód XXI wieku” – III edycja

W dniach 2 i 3 października 2017r. odbyły się warsztaty naukowe dla zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w regionie częstochowskim. Warsztaty zorganizowane zostały przez Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej wspólnie 

z Wodociągami Częstochowskimi na mocy funkcjonującej od kilku lat partnerskiej umowy o współpracy.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl