Kranówka jurajskim produktem roku!

Nasza kranówka codzienna otrzymała prestiżowy tytuł „Jurajskiego Produktu Roku”. 9 grudnia prezes zarządu Wodociągów Częstochowskich Andrzej Babczyński odebrał pierwszą nagrodę w kategorii „Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii”.

Nagroda Dyrektora Państwowej Inspekcji Pracy

Prezes Andrzej Babczyński został uhonorowany najbardziej elitarną nagrodą osobiście przyznawaną przez Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. W skali kraju wyróżniono jedynie dziesięć osób.  Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy.

Warsztaty Naukowe „Inżynier – zawód XXI wieku” – II edycja

W dniach 4, 5 i 7 października 2016r. odbyły się warsztaty naukowe dla zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w regionie częstochowskim. Warsztaty zorganizowane zostały przez Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej wspólnie z Wodociągami Częstochowskimi na mocy funkcjonującej od roku partnerskiej umowy o współpracy.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl