Warsztaty Naukowe „Inżynier – zawód XXI wieku” – III edycja

W dniach 2 i 3 października 2017r. odbyły się warsztaty naukowe dla zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w regionie częstochowskim. Warsztaty zorganizowane zostały przez Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej wspólnie 

z Wodociągami Częstochowskimi na mocy funkcjonującej od kilku lat partnerskiej umowy o współpracy.

Utrzymanie Przedsiębiorstwa w Krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pan Krzysztof Lissowski, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji Deklaracji Środowiskowej, utrzymał Przedsiębiorstwo  w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Sprzątanie Świata 2017

Sprzątanie Świata 2017

Sprzątanie Świata 2017

Serdecznie dziękujemy uczniom szkół podstawowych w Olsztynie, Kusiętach i Turowie oraz ich opiekunom za wzięcie  aktywnego udziału  w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata – 2017”.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl