Światowy Dzień Wody 22 Marca

22 marca 2017 - OTWARTE DRZWI

Uprzejmie informujemy, że w ramach obchodów  Światowego Dnia Wody – 2017  organizujemy  akcję „Otwarte Drzwi”.

Ile zużywamy wody? Jaki jest nasz ślad wodny ?

Ślad wodny określa nie tylko wodę zużywaną bezpośrednio w naszych domach lecz także ilość wody która została wykorzystana do wytworzenia dóbr i usług z których każdego dnia każdy z nas korzysta.  Ślad wodny obejmuje np. wodę potrzebną do wyprodukowania 1l mleka, ale nie tylko zużywaną w mleczarni ale również na etapie hodowli krów.  

Światowy Dzień Wody 2017

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl