Otwarte Drzwi (31 sierpnia do 2 września 2017r.)

Informujemy, iż w ramach obchodów Światowego Tygodnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie udostępnia do zwiedzania w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” ujecie wody w Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/23.

Ujęcie Wierzchowisko jest najstarszym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo ujęciem wody.  Jego funkcjonowanie rozpoczęło się jesienią 1928r.

Ile zużywamy wody? Jaki jest nasz ślad wodny

Wszystkich, którzy chcieliby określić swój indywidualny ślad wodny, serdecznie zapraszamy do siedziby Przedsiębiorstwa w dniach 29, 30 i 31 sierpnia br. w godzinach od 900 do 1400.

Światowy Tydzień Wody (Sztokholm 27.08 – 01.09.2017r.)

W dniach od 27 sierpnia do 1 września br. odbędzie się,  po raz kolejny w Sztokholmie, Międzynarodowa Konferencja poświęcona zagadnieniom wody. Głównym organizatorem Konferencji jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI). 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl