Światowy Dzień Wody - 22 marca 2018

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczności międzynarodowej ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

V Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” - FINAŁ

Finał Konkursu odbędzie się 22 marca 2018r.  w siedzibie Przedsiębiorstwa w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 (Klub Studnia) - rejestracja uczestników od godz. 8.00 do 8.30.

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – V edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów „wygaszanych” klas gimnazjalnych ze szkół z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny do udziału w  V edycji interdyscyplinarnego


Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl