„EKOSTRATEG 2016”

Przedsiębiorstwo zostało uhonorowane tytułem  „EKOSTRATEG 2016”. Tytuł ten przyznawany jest tylko trzem firmom rocznie w całej Polsce przez „FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dodatek do  „DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ”. Kapituła przyznaje tytuł nie na wniosek przedsiębiorcy czy organizacji, ale na bazie własnych badań rynku, ankiet i wywiadów. Wyróżnienie odebrał podczas  IV kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie Dyrektor Techniczny Zbigniew Cierpiał.  

I miejsce w konkursie „Głośna woda”

Znany miesięcznik branżowy „Wodociągi-Kanalizacja” prowadzi konkurs „Głośna woda”, na najciekawsze inicjatywy edukacyjne organizowane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Celem konkursu jest prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami, krzewienie idei edukacji ekologicznej w branży i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na ochronę wód i środowiska. Konkurs ma być także zachętą do działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocją tych działań na forum ogólnopolskim.

Warsztaty Naukowe „Inżynier – zawód XXI wieku” – edycja 2016.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Warsztaty Naukowe organizowane przez Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej we współpracy z naszym Przedsiębiorstwem . Warsztaty odbędą się w dniach: 4, 5 i 7 października 2016r. w godzinach od 9.00 do 14.30.  Komunikat informujący  o programie Warsztatów – w załączeniu.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl