Komunikat dla mieszkańców Gminy Konopiska!

Szanowni Odbiorcy – w związku z pracami modernizacyjnymi w Stacji Uzdatniania Wody KONOPISKA nieznacznie zwiększamy czasowo dawkę podchlorynu sodu dodawanego do dystrybuowanej wody.

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA „OTWARTE DRZWI”

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w dniu 5 czerwca 2017r. (w poniedziałek) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zwiedzenia wybranych przez siebie oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo.

Wręczenie nagrody Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie

W dniu 27 kwietnia br.  Prezes Przedsiębiorstwa Pan Andrzej Babczyński wręczył na ręce Dyrektor Gimnazjum Pani Beaty Strzeleckiej - Mach nagrodę za zwycięstwo ucznia Gimnazjum  w IV edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Woda = Życie

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl