IV Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” - finał

IV Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” - finał

Gazela Biznesu

Wczoraj Prezes Andrzej Babczyński odebrał dwunastą już Gazelę Biznesu przyznaną Spółce.

Kranówka jurajskim produktem roku!

Nasza kranówka codzienna otrzymała prestiżowy tytuł „Jurajskiego Produktu Roku”. 9 grudnia prezes zarządu Wodociągów Częstochowskich Andrzej Babczyński odebrał pierwszą nagrodę w kategorii „Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii”.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl