Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny zorganizowany został z okazji obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody. W bieżącym roku mottem konkursu  „Zanieczyszczenie wód”. Do Komisji konkursowej wpłynęło kilkadziesiąt prac uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Konopiska oraz dzieci pracowników Przedsiębiorstwa.. 

Laureaci Konkursu z patronami honorowymi i organizatorem

IV Interdyscyplinarny konkurs wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – finał

W dniu 4 kwietnia odbył się finał IV Interdyscyplinarnego konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. Konkurs stanowił jedno z wielu wydarzeń zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie  w ramach obchodów Światowego Dnia Wody – 2017.    

Cinema City Światowy Dzień Wody

W Cinema City Światowy Dzień wody obchodzony jest 23 marca z tej okazji w wybranych kinach Cinema City i IMAX, miały miejsce warsztaty dla przedszkolaków i uczniów pod nazwą „Kropla do kropli… wodne inspiracje”. 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl