Warsztaty Naukowe „Inżynier – zawód XXI wieku” – edycja 2016.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Warsztaty Naukowe organizowane przez Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej we współpracy z naszym Przedsiębiorstwem . Warsztaty odbędą się w dniach: 4, 5 i 7 października 2016r. w godzinach od 9.00 do 14.30.  Komunikat informujący  o programie Warsztatów – w załączeniu.

Przedsiębiorstwo finalistą Europejskiej Nagrody „Biznes dla Środowiska” edycja 2016

Miło nam poinformować, iż Przedsiębiorstwo znalazło się w gronie finalistów Konkursu Europejskiej Nagrody „Biznes dla Środowiska” (the European Business Awards for the Environment – EBAE). Przygotowany przez Przedsiębiorstwo wniosek został złożony w kategorii „zarządzanie”. We wniosku przedstawiono rolę stosowanych przez Przedsiębiorstwo działań w systematycznym zmniejszaniu strat wody w procesie jej dystrybucji do klienta.

„Otwarte Drzwi” (1 – 3 września 2016r.)

Informujemy, iż w ramach obchodów Światowego Tygodnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie udostępni do zwiedzania w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” ujecie wody w Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/23. 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl