Utrzymanie Przedsiębiorstwa w Krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Z przyjemnością informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pan Krzysztof Lissowski, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji Deklaracji Środowiskowej, utrzymał Przedsiębiorstwo  w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

OTWARTE DRZWI – DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w dniu 4 czerwca 2016r. (sobota) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zwiedzenia wybranych przez siebie oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo. W związku z prowadzoną akcją będzie można uzyskać wyczerpujące informacje o procesach oczyszczania ścieków funkcjonujących w oczyszczalniach ścieków. Przedsiębiorstwo zaprasza do nw. oczyszczalni ścieków w godzinach od 900 do 1300 .1. oczyszczalnia ścieków w Kłobucku, ul. 11 Listopada 81,2. oczyszczalnia ścieków w Blachowni, ul. Starowiejska,3. oczyszczalnia ścieków w Rybnej – gmina Mykanów,4. oczyszczalnia ścieków w Kolonii Poczesnej, ul. Wiśniowa,5. oczyszczalnia ścieków w Olsztynie, ul. Storczykowa 20,6. oczyszczalnia ścieków w Karolinie, gmina Rędziny,7. oczyszczalnia ścieków w Ostrowach nad Okszą, ul. Zadworna, gmina Miedźno.Początek zwiedzania rozpoczyna...

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Uprzejmie informujemy, że dobiegają końca konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Konsultacje społeczne prowadzone są przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Poznaniu (RZGW).

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl