Światowy Tydzień Wody (Sztokholm 27.08 – 01.09.2017r.)

 

W dniach od 27 sierpnia do 1 września br. odbędzie się,  po raz kolejny w Sztokholmie, Międzynarodowa Konferencja poświęcona zagadnieniom wody. Głównym organizatorem Konferencji jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI). Z uwagi na to, że Konferencja ta trwa jeden tydzień wydarzenie to określa się mianem Światowego Tygodnia Wody (ang. World Water Week).  W tych dniach Sztokholm stanie się areną spotkań reprezentantów świata nauki z przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i organizacji  pozarządowych, a głównym ich tematem będzie oczywiście woda. Mottem tegorocznego spotkania będzie hasło „Woda i odpady – redukcja oraz ponowne wykorzystanie”. Na Konferencji podjęta zostanie między innymi tematyka realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, szczególnie  w obszarach dostępności do zasobów wody oraz do odpowiednich warunków sanitarnych – Cel 6.

Podczas Światowego Tygodnia Wody wręczane będą także dwie nagrody:

Stockholm Water  Prize (tzw. wodny Nobel) oraz Junior Water Prize.

W dniu 30 sierpnia br. z rąk Króla Szwecji Karola XVI Gustawa Wodnego Nobla otrzyma prof. Stephen  McCaffrey z Uniwersytetu Pacyfiku w Sacramento. Prof. Stephen McCaffrey jest wybitnym prawnikiem specjalizującym w prawie wodnym w aspekcie transgranicznym – międzynarodowym. Zasłynął jako doradca w wielu sporach międzynarodowych dotyczących korzystania z wód transgranicznych np.pomiedzy Argentyną i Urugwajem, Pakistanem i Indiami , czy Węgrami i Słowacją.  

Laureata Junior Water Prize poznamy natomiast w dniu 29 sierpnia 2017r.

 

 

Więcej informacji: http://www.worldwaterweek.org/

Szczegółowy program Konferencji: http://www.worldwaterweek.org/programme/

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl