Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2016r pdf 464,67 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2016r pdf 447,07 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2015r pdf 444,50 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2015r pdf 52,45 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2014r pdf 52,65 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2014r pdf 53,08 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2013r pdf 53,15 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2013r pdf 53,36 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2012r pdf 52,63 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2012r pdf 52,71 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2011r pdf 52,99 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2011r pdf 53,56 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2010r pdf 53,55 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2010r pdf 58,73 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2009r pdf 59,05 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2009r pdf 57,77 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2008r pdf 58,27 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2008r pdf 58,20 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl