Zakup paczkowarki do wody pitnej

Wodociągi Częstochowskie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych są w stanie skutecznie i szybko zaopatrzyć w wodę mieszkańców miasta i okolic. Przedsiębiorstwo oprócz posiadanych dotąd beczkowozów dysponuje również paczkowarką do wody pitnej.

Wodociągi Częstochowskie zadbają o mieszkańców w okresie upałów

W walce z upałami mieszkańcom Częstochowy pomagać będą kurtyny wodne obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.

Hydrogeologia w Praktyce - Praktyka w Hydrogeologii – wyróżnienia

Miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie oraz PZITS Oddział Częstochowa otrzymały zaszczytne wyróżnienia za wkład w krzewieniu wiedzy praktycznej w zakresie hydrogeologii oraz ochrony, ujmowania i efektywnego wykorzystywania wód podziemnych.

IX edycja interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – finał

W dniu 22 marca 2022r. odbył się finał IX interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 19 szkół podstawowych z naszego regionu.

Światowy Dzień Wody - 22 marca 2022 r.

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczności międzynarodowej jak duży wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną ma prawidłowa gospodarka wodna.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl