Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie informuje, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn.

Taryfa będzie obowiązywać od dnia 3 maja 2024 r.

Więcej informacji w zakładce Centrum Obsługi Klienta


XI edycja interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – wyniki

W dniu 22 marca 2024r. odbył się finał XI edycji interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. W bieżącej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 14 szkół podstawowych z naszego regionu.

Światowy Dzień Wody – 22 marca 2024 r.

Każdego roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody - święto ustanowione w 1992 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przesłaniem obchodów tego dnia jest uzmysłowienie społeczeństwu jak ogromną rolę odgrywa woda oraz jakie zagrożenie niesie ze sobą jej niedobór. W bieżącym roku hasło przewodnie Światowego Dnia Wody brzmi „Wykorzystanie wody dla pokoju” (ang. Water for Peace).

Finał Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE”

Miło nam poinformować, iż patronat honorowy nad XI edycją interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE”, zorganizowanego przez Przedsiębiorstwo w ramach obchodów Światowego Dnia Wody 2024, objęli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Pan Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy; Pan Zbigniew Niesmaczny - Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – XI edycja

Uprzejmie informujemy, że do etapu finałowego XI edycji Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie” zakwalifikowało się 17 uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Częstochowy, miasta i gminy Kłobuck oraz gmin: Miedźno, Mykanów i  Poczesna.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl