Wręczenie nagrody dla SP nr 46 im Stefana Żeromskiego w Częstochowie

Informujemy, że w dniu 8 maja 2019r.  Prezes Przedsiębiorstwa Pan Michał Król wręczył na ręce Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie, Pana Janusza Sikorskiego, nagrodę za zwycięstwo ucznia szkoły Jakuba Kukli w VI edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

VI Interdyscyplinarny konkurs wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – finał

W dniu 22 marca 2019r. (w Światowym Dniu Wody) odbył się finał VI Interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. Konkurs stanowił jedno z wielu wydarzeń zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie  w ramach obchodów Światowego Dnia Wody – 2019.

21 - 23 marca 2019r. - OTWARTE DRZWI

Uprzejmie informujemy, że w ramach obchodów Światowego Dnia Wody organizowana jest akcja „Otwarte Drzwi”.

W dniach 21, 22 i 23 marca 2019 r. udostępnione zostanie do zwiedzania najstarsze, funkcjonujące od 1928 r., ujęcie wody dla miasta Częstochowy znajdujące się w gminie Mykanów, Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/21 – wjazd od ulicy Młodości.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl