Utrzymanie Przedsiębiorstwa w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Z satysfakcją informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał Wodociągi Częstochowskie w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Korespondencja z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Informujemy, że w Spółce obowiązuje 48-godzinna kwarantanna dla dokumentów wpływających do Przedsiębiorstwa. Prosimy o uwzględnienie powyższego w oczekiwaniu na realizację sprawy.

Wymiana i plombowanie wodomierzy głównych i podliczników

W związku z panującą pandemią wywołaną chorobą COVID-19 informujemy, że w chwili obecnej służby techniczne Przedsiębiorstwa nie wykonują planowanych prac związanych z wymianą i plombowaniem wodomierzy głównych i podliczników wewnątrz budynków.    


Likwidacja wpłatomatu

Zawiadamiamy, iż wpłatomat od dnia 30.09.2020r. jest nieczynny.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wykaz numerów telefonów

W związku z koniecznością ograniczenia bezpośredniej obsługi Klienta w siedzibie Spółki, przedstawiamy wykaz numerów telefonów, pod którymi dostępni są przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl