Kwartalnik "Źródełko" Listopad 2005

W numerze: EMAS, spartakiada w Brodnicy, Dział Informatyki, Europejski Dzień bez Samochodu, aktualności, pątnicy na Jasnej Górze, Rawa Blues Festival, koncert Jarre"a...

 

Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Sierpień 2005

W numerze: Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Wierzchowisko, Wydział Eksploatacji nr 2 Olsztyn, EMAS, chór "Basilica Cantans", Środowisko a zdrowie, seminarium w Przemyślu, nowe regulacje prawne, stałe rubryki....


Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Maj 2005

W numerze: Logito, Dział Techniczny, Światowy Dzień Wody, Czy prywartzować Wodociągi?, ubezpieczenia- sprawa ważna, stacja uzdatniania wody na ujęciu Wierzchowisko, stałe rubryki...

 

Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Luty 2005

W numerze: W trosce o pracownika..., Gazele Biznesu, spotkanie opłatkowe, turniej bowlingu, Wydział Sieci Wod.-Kan., Z pamiętnika Brunona Szewczyka, Woda pierwiastek życia, liczne informacje o naszych sukcesach...

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Źródełko listopad 2005 pdf 4,20 MB Pobierz
Źródełko sierpień 2005 pdf 4,19 MB Pobierz
Źródełko maj 2005 pdf 1,14 MB Pobierz
Źródełko luty 2005 pdf 1,03 MB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl