Kwartalnik "Źródełko" Listopad 2006

W numerze: Akredytacja laboratorium, III Turniej bowlingu, Z pamiętnika Brunona Szewczyka.

 

Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Sierpień 2006

W numerze: Jaka cena wody za oceanem, Światowe forum wodne - Mexico City marzec 2006.


Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Maj 2006

W numerze: Mineralna z kranu, unikalna metoda biologicznej denitryfikacji, Światowy dzień wody.

 

Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Luty 2006

W numerze: Wierzchowisko, akredytacja laboratorium, turniej bowlingu, nasza przychodnia, nasi informatycy, spotkanie opłatkowe, informacje o naszej wodzie, stałe rubryki...

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Źródełko listopad 2006 pdf 2,64 MB Pobierz
Źródełko sierpień 2006 pdf 798,39 KB Pobierz
Źródełko maj 2006 pdf 959,28 KB Pobierz
Źródełko luty 2006 pdf 918,21 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl