Kwartalnik "Źródełko" Grudzień 2008

W numerze: V Turniej Bowlingu, Rejestracja w Systemie EMAS.

 

Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Wrzesień 2008

W numerze: 80-lecie Wodociągów, Deklaracja Środowiskowa, Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kłobucku.


Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Czerwiec 2008

W numerze: Audyt ISO i EMAS, Sympozjum PZiTS, Strefy ochronne ujęć wody.

 

Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Marzec 2008

W numerze: Rozstrzygnięcie konkursu Firma Bliska Środowisku, Spartakiada, Wodociągi dziś, Nowa Polityka Środowiskowa. 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Źródełko grudzień 2008 pdf 1,75 MB Pobierz
Źródełko wrzesień 2008 pdf 2,12 MB Pobierz
Źródełko czerwiec 2008 pdf 2,29 MB Pobierz
Źródełko marzec 2008 pdf 1,18 MB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl