W roku 2009 Dzień ten poświęcony jest wodom transgranicznym a mottem przewodnim „Wspólna Woda, Wspólne Szanse”. Nie każdy z nas wie, iż na świecie prawie 40 % ludności, żyje na jednym z 263 dorzeczy, z którego to dorzecza korzystają dwa lub więcej krajów. Dotyczy to zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych. Powyższe wskazuje jak ważną rolę w gospodarowaniu wodami pełni współpraca międzynarodowa. 
Na stronie Ośrodka Informacji ONZ zamieszczone zostało Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ -  http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=1334&wid=18 .
Więcej informacji uzyskać można też na stronach: http://www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.html ,  http://www.worldwaterday.org   

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl