„Woda i bezpieczeństwo żywnościowe”  to motto tegorocznegoŚwiatowego Dnia Wody, który to dzień obchodzony będzie 22 marca 2011r. Motto tegorocznego Światowego Dnia Wody zwraca uwagę na większość wody, którą zużywa człowiek to woda, która jest potrzebna do wyprodukowania żywności zarówno tej pochodzenia roślinnego jak również pochodzenia zwierzęcego.  Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Światowego Dnia Wody, by wyprodukować żywność spożywaną przez jednego człowieka  w ciągu jednej doby potrzebnych jest od 2000 do 5000 litrów wody.  W tej sytuacji dużego znaczenia nabiera fakt, że aż 30 % żywności wyprodukowanej na świecie jest marnotrawiona na różnych etapach - podczas hodowli, produkcji, transportu oraz u końcowego konsumenta.

Światowy Dzień Wody  ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą  i społeczną.

Więcej informacji  o Światowym Dniu Wody uzyskać można na stronach: http://www.unwater.org/worldwaterday/ http://www.unwater.org/worldwaterday/ , http://www.worldwaterday.org 

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl