W bieżącym roku motto Światowego Dnia Wody jest toż same z mottem obchodzonego w 2013r. Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody. W grudniu 2010 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło rok 2013 Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody (ang. International Year of Water Corporation). Organizatorami obchodów są agendy ONZ tj: UN-Water oraz UNESCO. 
Celem Międzynarodowego Roku jest uświadomienie nam wszystkim jak wiele mamy  możliwości współpracy dla poprawy sytuacji w gospodarowaniu zasobami wodnymi na świecie  oraz jak wielkie wyzwania stoją przed nami chociażby w odniesieniu do Milenijnych Celów Rozwoju. 
Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej stronie  Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody - http://www.unwater.org/watercooperation2013/about.html 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl