Oszczędzając wodę oszczędzamy energię elektryczną - oszczędzając energię elektryczną oszczędzamy wodę.

 

 

„Woda i Energia”  tak brzmi motto tegorocznego Światowego Dnia Wody, który to dzień  będzie obchodzony 22 marca.  W bieżącym roku organizatorami obchodów tego Dnia jest  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wody (UN Water), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) oraz Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (UNU). Motto tegorocznego Światowego Dnia Wody zwraca uwagę na ważną rolę jaka pełni energia (energetyka) w gospodarce wodnej i to w wielu aspektach.

Czy ujmowanie i dostarczanie wody społeczeństwu byłoby możliwe bez użycia energii elektrycznej (nie wnikając w jaki sposób ujętej)? W przeszłości, obecnie i zapewne w przyszłości, w zakresie dostarczania wody (odprowadzania ścieków również) energia elektryczna odgrywała i odgrywać będzie znaczącą rolę.

Także i woda odgrywa ogromną rolę w energetyce. W skali globu około 75 % wody zużywanej przez przemysł, wykorzystywana jest do wytwarzania energii elektrycznej 1)

 

Światowy Dzień Wody  ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim oraz społeczeństwu ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą  i społeczną.

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ na Światowy Dzień Wody znajduje się na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie –

http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2540&wid=18

 

Więcej informacji nt. Światowego Dnia Wody 2014 jest dostępne na stronie internetowej:   http://www.unwater.org/worldwaterday

 

 

Czy wiesz, że w celu  ujęcia  i uzdatnienia  1 m3 wody w Wodociągach Częstochowskich trzeba zużytkować około 0,75 kWh energii elektrycznej.

 

 

1) zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie http://www.unwater.org/worldwaterday

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl