Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

 

Z okazji obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „Woda i Energia”. Do Komisji konkursowej wpłynęło kilkadziesiąt prac. Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za wzięcie udziału w Konkursie.

Wyniki Konkursu:

I miejsce – Wiktoria Zych, Szkoła Podstawowa w Mykanowie,

II miejsce – Aleksander Sączek, Przedszkole w Radostowie,

III miejsce – Emilia Pruciak, Szkoła Podstawowa w Lubojnej.

 

Cieszy nas, iż wszystkim Wam jest znana ogromna rola jaką pełni woda w życiu każdego żywego organizmu na Ziemi.

 

Wszystkie prace, w tym także nagrodzone, przedstawiono poniżej.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl