„Woda i Zrównoważony Rozwój” tak brzmi motto tegorocznego Światowego Dnia Wody, który to dzień będzie obchodzony 22 marca. W bieżącym roku głównym organizatorem obchodów tego Dnia jest Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wody (UN Water), a partnerami są m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz agend ONZ działająca na rzecz dzieci (UNICEF).

Motto tegorocznego Światowego Dnia Wody zwraca uwagę na ważną oraz złożona rolę jaka pełni woda we współczesnym świecie. Wodę potrzebujemy w każdej dziedzinie życia. Jest ona również nieodzownym elementem zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rozwoju, który umożliwi naszym potomkom funkcjonowanie na poziomie podobnym do naszego.

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim oraz społeczeństwu ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ na Światowy Dzień Wody znajduje się na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie – http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/18,2708,,2015,/

Więcej informacji nt. Światowego Dnia Wody 2015 jest dostępne na stronie internetowej: http://www.unwater.org/worldwaterday

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl