Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

 

W roku 2016 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Woda i zawody” [ang. Water and Jobs]. Hasło informuje nas, że woda jest nie tylko wykorzystywana do podstawowych procesów życiowych, ale pojawia się w wielu zawodach wykonywanych na całym świecie. Obecnie połowa pracowników z całego świata pracuje w branżach związanych z wodą i prawie wszystkie wykonywane obowiązki zawodowe zależą od niej.

 

Należy również podkreślić, iż niestety miliony ludzi wykonując swoją prace nie są chronieni przez prawo pracy w zakresie m.in. dostępu do wody czy urządzeń sanitarnych.

Motto Światowego Dnia Wody skupia się przede wszystkim na roli wody, która w odpowiedniej ilości czy o odpowiedniej jakości potrafi zmienić życie pracowników a nawet społeczeństwo i gospodarki państw.

Motto wskazuje również, że nieutrudniony dostęp do wody pozwala w sposób efektywny i bez szkody dla środowiska przyrodniczego wykonywać pracownikom swój zawód.

 

Główna część obchodów Światowego Dnia Wody odbędzie 22 marca 2016r. w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w Genewie, w Szwajcarii.

 

Więcej informacji na temat Światowego Dnia Wody na stronach:

http://www.unwater.org/worldwaterday/ , http://www.un.org/en/events/waterday/index.shtml

 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl