Każdego roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody - święto ustanowione w 1992 r. Rezolucją nr 47/193 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczeństwu jak wielką rolę odgrywa woda oraz jakie zagrożenie niesie ze sobą ograniczenie jej zasobów. Organizowane kampanie przyczyniają się do popularyzacji zasad racjonalnego korzystania z zasobów wodnych i inspirują do globalnego działania.

 

W roku 2020 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Woda i zmiany klimatu” (ang. Water and climate change). Kluczowym przesłaniem tegorocznych obchodów jest apel do decydentów polityki klimatycznej o usytuowanie zagadnień związanych z wodą w centrum planów działania. Zdaniem Organizacji UN Water, woda może pomóc w walce ze zmianami klimatu, istnieją bowiem zrównoważone, niedrogie i skalowalne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej i urządzeń sanitarnych. Każdy z nas w życiu codziennym może łatwo podjąć kroki w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, należy więc włączyć się we wszelkie akcje związane z racjonalnym korzystaniem z wody.

 

W kontekście zmian klimatycznych i panującej pandemii bardziej niż zwykle zdajemy sobie sprawę z tego, że dostęp do czystej wody jest niezbędny dla naszego funkcjonowania. Szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności ma działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, które dostosowując się do zaleceń organów zewnętrznych wprowadziło szereg działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom Częstochowy i okolicznych gmin ciągłości dostaw wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków.

 

Tegoroczny Światowy Dzień wody powinien pobudzić nas do refleksji, która przełoży się na konkretne działania w życiu codziennym. Dbajmy o jakość otaczającej nas wody i korzystajmy z jej zasobów w sposób odpowiedzialny.

 

Więcej informacji na temat Światowego Dnia Wody znajdą Państwo na stronie internetowej - http://worldwaterday.org

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl