Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczności międzynarodowej jak duży wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną ma prawidłowa gospodarka wodna. W roku 2022 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Wody podziemne – uczynić widzialnym to co niewidoczne” (ang. Groundwater – making the invisible visible).

 

W tym roku głównym organizatorem obchodów Światowego Dnia Wody jest UN Water (platforma Organizacji Narodów Zjednoczonych, której zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z przekrojowym charakterem wody). W skład platformy wchodzą przedstawiciele ponad 30 agend, instytucji, programów, w tym m.in.: Światowa Organizacja ds. wyżywienia i rolnictwa (FAO), Fundusz Narodów Zjednoczonych ds. Dzieci (UNICEF), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) i wiele innych.   

 

Na stronie www.worldwaterday.org zaprezentowano kluczowe przesłania tegorocznej kampanii Światowego Dnia Wody 2022:

  1. Wody podziemne są niewidoczne, ale ich wpływ jest widoczny wszędzie.
  2. Prawie wszystkie zasoby słodkiej wody (w stanie ciekłym) na świecie to wody podziemne, które wspomagają m.in.: dostarczanie wody na cele pitne, systemy sanitarne, rolnictwo, przemysł oraz środowisko przyrodnicze.
  3. Nasza działalność na powierzchni Ziemi ma realny wpływ na zasoby wód podziemnych.
  4. Wody podziemne są transgraniczne. Społeczność międzynarodowa musi współpracować ze sobą, aby zarządzać wspólnymi zasobami wód podziemnych w taki sposób, by nie były one pretekstem do wszczynania konfliktów.
  5. Wody podziemne, ich rozpoznanie, ochrona i zrównoważone wykorzystanie odegrają kluczową rolę w adaptacji społeczeństw do zmian klimatycznych zachodzących na naszej planecie!
  6. Ukryte przed ludzkim wzrokiem wody podziemne są najczęściej wydobywanym zasobem przyrody. Dostępność zasobów wodnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia ludzi oraz warunkujących rozwój gospodarczy na świecie.

 

Warto nadmienić, iż mieszkańcy naszego regionu od ponad 90 lat nieprzerwanie korzystają z dobrodziejstwa wód podziemnych, ponieważ dostarczana przez Wodociągi Częstochowskie woda pochodzi w 100% z zasobów wód podziemnych (por. https://www.pwik.czest.pl/gospodarka-wodna#).

 

 

Czy wiesz, że:

  • około 25% mieszkańców naszej planety (2,0 mld) korzysta z wody, która dostarczana im jest bez zachowania należytych środków bezpieczeństwa,
  • globalne zapotrzebowanie na wodę do roku 2050 wzrośnie o 20 - 30%.
  • 700 milionów ludzi na całym świecie może do roku 2030 zostać przesiedlonych z powodu znacznego niedoboru wody.

 

Powyższe informacje zaczerpnięto ze stron internetowych : https://www.worldwaterday.org.

  https://www.unwater.org/  .

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl