21 - 23 marca 2019 r. - OTWARTE DRZWI

Uprzejmie informujemy, że w ramach obchodów Światowego Dnia Wody organizowana jest akcja „Otwarte Drzwi”.

W dniach 21, 22 i 23 marca 2019 r. udostępnione zostanie do zwiedzania najstarsze, funkcjonujące od 1928 r., ujęcie wody dla miasta Częstochowy znajdujące się w gminie Mykanów, Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/21 – wjazd od ulicy Młodości.

W obiekcie, do redukcji ponadnormatywnych stężeń azotanów, zastosowano jedyną w Polsce Stację Usuwania Azotanów metodą biologicznej denitryfikacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniach:

- 21 i 22 marca br. w godz. od 10:00 do 18:00;

- 23 marca od 9:00 do 14:00;

do odwiedzenia Stacji Uzdatniania Wody Wierzchowisko i zapoznania z tym unikalnym obiektem.

Początek zwiedzania zawsze o pełnej godzinie zegarowej.

Informujemy również, że w dniu 22 marca (piątek) o godz. 10:40, 12:40, 14:40 i 16:40 będzie możliwość dojazdu do ujęcia wody Wierzchowisko specjalnie zarezerwowanym BUS-em, który będzie oczekiwał na Państwa naprzeciw wejścia do siedziby Przedsiębiorstwa – przy ulicy Knauera (boczna od Jaskrowskiej).

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości zwiedzenia wymienionego wyżej ujęcia wody.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl