Oczyszczalnia ścieków w Blachowni to mechaniczno-biologiczna instalacja wykorzystująca technologię osadu czynnego. Układ jest w pełni zautomatyzowany, posiada możliwość sterowania ręcznego i zdalnego z komputera. W oczyszczalni funkcjonuje punkt zlewny, gdzie dowożone są ścieki ze zbiorników bezodpływowych.

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu nr PO.ZUZ.5.4210.447.2023.TS z dnia 29 września 2023r. z terminem obowiązywania do 23 października 2033 r.

 

Przepustowość - 2505 m3/dobę 

W skład układu technologicznego oczyszczalni wchodzą:

 • przepompownia ścieków z kratą mechaniczną,
 • hermetyczna stacja zlewcza ze złączką do przyjmowania ścieków dowożonych beczkowozami, w której zainstalowany jest przepływomierz rejestrujący ilość ścieków dowożonych i sonda pH,
 • zbiornik uśredniający ścieki dowożone,
 • sitopiaskownik,
 • awaryjna mechaniczna krata schodkowa i awaryjna krata ręczna zainstalowana na kanale obejściowym,
 • awaryjny piaskownik pionowy,
 • 2 reaktory biologiczne – z wydzielonymi strefami: defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji i stabilizacji tlenowej,
 • 2 osadniki wtórne,
 • zbiornik zagęszczania osadu,
 • ciąg osadowyna, który składa się mechaniczna prasa filtracyjna do odwadniania osadu wraz z instalacją do jego higienizowania poprzez wapnowanie.


Odbiornik ścieków oczyszczonych - rzeka Stradomka.

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, a zakres analiz fizyko-chemicznych jest szerszy niż wymaga tego pozwolenie wodnoprawne, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń.

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są następujące odpady :

 • skratki,
 • zawartość piaskowników, 
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2023 pdf 490,75 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2022 pdf 491,43 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2021 pdf 106,28 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 61,30 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 61,30 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 60,71 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 40,33 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 40,32 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 40,35 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 40,35 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 393,10 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 41,08 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 247,85 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2011 pdf 19,05 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2010 pdf 18,73 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2009 pdf 18,46 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2008 pdf 19,07 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2007 pdf 18,98 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2006 pdf 18,83 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl