Oczyszczalnia ścieków w Blachowni to mechaniczno-biologiczna instalacja wykorzystująca technologię osadu czynnego. W latach-2013-2014 oczyszczalnia została zmodernizowana i dostosowana do aktualnych wymogów prawnych i technologicznych. Układ jest w pełni zautomatyzowany, posiada możliwość sterowania ręcznego i zdalnego z komputera.
W oczyszczalni funkcjonuje punkt zlewny, gdzie dowożone są ścieki ze zbiorników bezodpływowych.

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Częstochowskiego nr OŚ/6341.101.2013-V.34 z dnia 16 grudnia 2013r. z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2023r.  

Przepustowość  -   2505 m3/dobę

W skład układu technologicznego oczyszczalni wchodzą:

  • blok mechanicznego oczyszczania ścieków – sitopiaskownik, na który składa się sito szczelinowe o prześwicie otworów 3 mm, piaskownik o efektywności usuwania piasku 95% ,
  • awaryjny blok mechanicznego oczyszczania ścieków, na który składa się mechaniczna krata schodkowa o prześwicie 6 mm i krata ręczna o prześwicie 15 mm zainstalowana na kanale obejściowym  oraz piaskownik pionowy,
  • dwa reaktory biologiczne – z wydzielonymi strefami: defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji , oraz komorami stabilizacji osadu,
  • dwa osadniki wtórne radialne
  • ciąg osadowy na który składa się zbiornik magazynowy osadu pełniący funkcję zagęszczacza osadu, mechaniczna prasa filtracyjna do odwadniania osadu wraz z instalacją do jego higienizowania poprzez wapnowanie oraz wiata do czasowego magazynowania osadów .

Odbiornik ścieków oczyszczonych - rzeka Stradomka .

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, a zakres analiz fizyko-chemicznych jest szerszy niż wymaga tego pozwolenie wodnoprawne, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń .

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są następujące odpady :

  • skratki ,
  • zawartość  piaskowników ,
  • ustabilizowane komunalne osady ściekowe

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2021 (I półrocze) pdf 57,96 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 61,30 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 61,30 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 60,71 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 40,33 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 40,32 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 40,35 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 40,35 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 393,10 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 41,08 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 247,85 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2011 pdf 19,05 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2010 pdf 18,73 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2009 pdf 18,46 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2008 pdf 19,07 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2007 pdf 18,98 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2006 pdf 18,83 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl