Laboratorium - Kontakt

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ściekówul. Jaskrowska 14/2042-202 Częstochowa Centralne Laboratorium jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 Informacji w sprawie badań laboratoryjnych udzielają: mgr Bożena Szymaniec - Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ściekówtel. (34) 377 31 40fax. (34) 365 15 82e-mail: laboratorium@pwik.czest.pl mgr inż. Elżbieta Karwowska - Z-ca Kierownika ds. badania wodytel. (34) 377 31 41fax. (34) 365 15 82 Ewa Jeziak - Z-ca Kierownika ds. badania ściekówtel. (34) 377 31 42fax. (34) 365 15 82
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl