Address

ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa

GPS position:
N 50º48'57.52"
E 19º07'55.99"

Head office: (048) (034) 3655-448; 3773-199; 3773-299;

Emergency phone: 994 
Fax: (048) (034) 365-15-82
E-mail: poczta@pwik.czest.pl

Bank account:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Odział Operacyjny w Częstochowie
09 2030 0045 1110 0000 0197 8840

 
Menu EN

1enm.png

2enm.png

3enm.png

Contact

Head office: (34) 3655448, (34) 3773199
Secretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
The Stand-by service: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl