Czy  podczas zmywania naczyń, porannej czy wieczornej toalety myślimy o oczyszczaniu ścieków? A może zastanawiamy się nad tym dopiero wówczas gdy otrzymujemy rachunek za odprowadzone ścieki? 
Każdy z nas może przyczynić się do tego, by odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by koszt ich oczyszczania był jak najniższy.  
Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczalnia ścieków, nie jest w stanie w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich zanieczyszczeń jakie zawierają ścieki.

Zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska wodnego jest bardzo prosto.            Jak? 
Oto kilka przykładów.

 

  

 odpady, które nie powinny być zrzucane do sieci kanalizacyjnej

 jakie jest oddziaływanie tych substancji, jeżeli zostaną zrzucone do sieci kanalizacyjnej

 co powinniśmy z nimi zrobić

zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki itp. substancje (odpady)

węglowodory ropopochodne, które stanowią podstawową część wymienionych obok substancji, są silnymi truciznami dla większości organizmów wodnych. Z tego też względu utrudniają (hamują) procesy biologicznego oczyszczania ścieków. Jedna kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów wody !!! Niezależnie od w/w  skutków, wprowadzenie tych substancji do sieci kanalizacyjnej przyczynić się może do stworzenia bardzo niebezpiecznych warunków (warunki wybuchowe) dla pracowników obsługujacych sieć kanalizacyjnąprzekazywać do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych

 farby, lakiery oraz impregnaty,

 

przeterminowane lekarstwa,

 

przeterminowane środki ochrony roslin

Substancje wymienione w odpadach wymienionych obok wykazują dużą trwałość (są trudno biorozkładalne). Ścieki zawierające te substancje, pomimo poddaniu ich biologicznemu oczyszczaniu, stanowią bardzo duże zagrożenie dla większości organizmów wodnych żyjących w wodach do których zrzucane sa scieki oczyszczone. Substancje te przyczyniają się także do do znacznego zmniejszenia skuteczności i efektywności oczyszczania ścieków.przekazywać do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych

 

Nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) także innych odpadów np:

 

  • artykułów higienicznych (waty, pieluch, podpasek),
  • patyczków do czyszczenia uszu,
  • resztek pożywienia,
  • olejów jadalnych (np. po pieczeniu frytek),
  • resztek materiałów i tekstylii

ponieważ

odpady te w przypadku zmniejszonego przepływu ścieków (np. w nocy) osadzają się na dnie kanału sanitarnego stopniowo zmniejszając jego średnicę a w konsekwencji także możliwy przepływ. Odpady te wcześniej czy później i tak muszą zostać usunięte, przy czym koszt usunięcia z sieci kanalizacyjnej lub w oczyszczalni ścieków jest bardzo wysoki.

 

Ile kosztuje zmiana przyzwyczajeń?

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl