Informujemy, że faktury za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków doręczane są Klientom
przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa – osoby uprawnione do doręczania przesyłek listowych.

Każda z osób doręczających przesyłki listowe posiada identyfikator z imieniem, nazwiskiem, nazwą i logo firmy oraz pełnioną funkcją.

Przypominamy, że gospodarstwa domowe i mniejsze instytucje rozliczane są w systemie kwartalnym natomiast firmy generujące duże zużycie wody w systemie miesięcznym.
W takich okresach wystawiane są przez Przedsiębiorstwo faktury za świadczoną usługę. 

W przypadku ewentualnych uwag związanych z roznoszeniem przesyłek listowych jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze w godz. od 7.00 do godz. 15.00
pod numerem telefonu 34 37 73 105.

Osoby doręczające przesyłki listowe nie pobierają pieniędzy od Klientów.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl