Od września 2013 roku właścicielem Zakładu Elektroenergetycznego ELSEN S.A., posiadającym 100 % akcji jest Spółka BD-5.

BD-5 to konsorcjum dwóch firm tj. Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. - utworzone do wspólnego zarządzania właścicielskiego majątkiem Spółki Elsen. Działalność Zakładu Elektroenergetycznego Elsen obejmuje procesy związane z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej oraz produkcją , uzdatnianiem i dystrybucją wody i odbiorem i oczyszczaniem ścieków.

Celem zawiązania konsorcjum jest sprawne zarządzanie, profesjonalna obsługa klientów i rozwój firmy poprzez pozyskanie nowych odbiorców usług.

Obszar na jakim działa Spółka Elsen to tereny po byłej Hucie Częstochowa czyli wschodnia część miasta położona w dzielnicach Raków i Mirów. Jego walory (usytuowanie – 5 km od centrum miasta i w pobliżu trasy Katowice - Warszawa, połączenie komunikacyjne bezpośrednio z drogami publicznymi, uzbrojenie sieci i dostęp do mediów) zostały już dostrzeżone przez wiele firm, które uruchomiły swoją działalność właśnie w tym obszarze. Potencjał lokalizacyjny jest nadal otwarty i do wykorzystania.

 

Jeśli jesteś zainteresowany lokalizacją swojej działalności w obszarze terenów Huty prosimy o kontakt:

1. w sprawach nieruchomości gruntowych  -

 

Operator ARP Sp. z o.o.

Oddział w Częstochowie

Ul. Koksowa 11

42-200 Częstochowa

Sekretariat:
tel. / faks + 48 (34) 323 06 54

www.operatorarp.pl

 

2. w sprawach mediów

woda, ścieki –


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Ul. Jaskrowska 14/44

42-202 Częstochowa

Sekretariat:
tel. / faks + 48 (34) 377 31 01

www.pwik.czest.pl

ciepło, gazy techniczne

 

ELSEN S.A. w Częstochowie

Ul. Koksowa 11

42-200 Częstochowa

Sekretariat:
tel. / faks + 48 (34) 360 89 60

www.elsen.pl

 

energia –


Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.

 

 

 

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl