Z przyjemnością zawiadamiamy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nominował nasze Przedsiębiorstwo do nagrody European EMAS Awards 2015 w kategorii dużych organizacji sektora publicznego.

Nagroda ta przyznawana jest przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej. 

Mottem tegorocznej edycji European EMAS Awards  są ekoinnowacje przyczyniające się do poprawy efektywności działalności środowiskowej. Uznanie znalazły działania Przedsiębiorstwa zmierzające do zmniejszenia strat wody w procesie jej dystrybucji, w tym przede wszystkim, aktywna detekcja awarii oraz dynamiczna regulacja ciśnienia.

NagrodaEMASto najbardziej prestiżowanagroda, z zakresu zarządzania środowiskowego, przyznawana najlepszym z najlepszych w sześciu kategoriach.

Lista nominowanych znajduje się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/nominees.htm

Więcej informacji o Konkursie European EMAS Awards 2015 znajduje się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl