Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad Konkursem objęli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie Pan Zbigniew Niesmaczny.

 

Konkurs organizowany jest przez Wodociągi Częstochowskie z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2022 oraz Międzynarodowej Dekady Wody „Woda dla zrównoważonego rozwoju”.

 

Etap finałowy IX edycji Konkursu odbędzie się w dniu 22 marca 2022r. (we wtorek) o godz. 13:30. Konkurs zostanie przeprowadzony w formule zdalnej przy zastosowaniu elektronicznego testu przesłanego uczestnikom konkursu pocztą elektroniczną. Test zawierał będzie pytania zamknięte, otwarte oraz wielokrotnego wyboru.

 

Wyniki Konkursu przedstawione zostaną w dniu 25 marca 2022r.  (w piątek) o godzinie 13:00 poprzez platformę MS TEAMS. Do udziału w rozstrzygnięciu Konkursu zapraszamy zarówno  uczestników Konkursu jak również ich opiekunów.

 

Do niniejszej wiadomości dołączono program ramowy konkursu oraz listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego IX edycji Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie” .

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Lista uczestników pdf 529,91 KB Pobierz
Program ramowy konkursu pdf 920,55 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl