Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad Konkursem objęli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie Pan Zbigniew Niesmaczny.

 

Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2021 oraz Międzynarodowej Dekady Wody „Woda dla zrównoważonego rozwoju”.

 

Etap finałowy VIII edycji Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie” odbędzie się w dniu 23 marca 2021r. (we wtorek) o godz. 13.30. Konkurs zostanie przeprowadzony w formule zdalnej przy zastosowaniu elektronicznego testu przesłanego uczestnikom konkursu pocztą elektroniczną. Test zawierał będzie pytania zamknięte, otwarte oraz wielokrotnego wyboru.

 

Wyniki Konkursu przedstawione zostaną w dniu 26 marca 2021r.  (w piątek) o godzinie 13.30 poprzez platformę MS TEAMS. Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno  uczestników Konkursu jak również ich opiekunów.

 

Do niniejszej wiadomości dołączono program ramowy konkursu oraz listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Program ramowy konkursu pdf 328,83 KB Pobierz
Lista uczestników pdf 260,18 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl