UWAGA!

W czasie trwania epidemii Przedsiębiorstwo czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00


BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZLOKALIZOWANE JEST W WOLNOSTOJĄCYM BUDYNKU PRZY UL. JASKROWSKIEJ 14/20 NA TERENIE BAZY PRZEDSIĘBIORSTWA.


 

W Biurze Obsługi Klienta przy ul. Jaskrowskiej w Częstochowie płatności kartą płatniczą za sprzedaż wodomierzy oraz otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej, realizowane są w godzinach 7:00 – 14:30.

W Wydziałach Eksploatacji: Nr 1 Kłobuck oraz Nr 2 Olsztyn płatności kartą płatniczą realizowane są w godzinach 7:00 – 14:00.

 Standardowe godziny otwarcia:

 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK - 7:00 - 15:00

WTOREK - 7:00 - 17:00

 

Wydział Eksploatacji Nr 1 Kłobuck z siedzibą w Kłobucku przy ul. Wodociągowej 25.

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK - 7:00- 15:00
WTOREK - 9:00 - 17:00


Wydział Eksploatacji Nr 2 Olsztyn z siedzibą w Olsztynie przy ul. Norwida 25.

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK - 7:00 - 15:00
WTOREK - 9:00 - 17:00

W Biurze Obsługi Klienta przy ul. Jaskrowskiej w Częstochowie płatności kartą płatniczą za sprzedaż wodomierzy oraz otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej, realizowane są w godzinach 7:00 – 14:30.

W Wydziałach Eksploatacji: Nr 1 Kłobuck oraz Nr 2 Olsztyn płatności kartą płatniczą realizowane są w godzinach 7:00 – 14:00.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl