Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej ‘B” to mechaniczno-biologiczna instalacja wykorzystująca technologię osadu czynnego. Układ jest w pełni zautomatyzowany, posiada możliwość sterowania ręcznego i zdalnego z komputera.

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Częstochowskiego Nr OŚ.6341.84.2014-V.34 z dnia 02 grudnia 2014 roku z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2024 roku.

Przepustowość - 350 m3/dobę

W skład układu technologicznego oczyszczalni wchodzą:

 • mechaniczna krata schodkowa i awaryjna krata ręczna zainstalowana na kanale obejściowym,
 • piaskownik poziomy,
 • osadnik Imhoffa,
 • zbiornik retencyjny,
 • pompownia ścieków i osadów,
 • 2 sekwencyjne reaktory biologiczne SBR, pracuje naprzemiennie,
 • 2 zgęszczacze osadu nadmiernego.
 • poletka osadowe, gdzie w naturalnych warunkach następuje odwadnianie osadu przefermentowanego z osadników Imhoffa i osadu nadmiernego.


Odbiornik ścieków oczyszczonych – rów melioracyjny R-D

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, zakres wykonywanych analiz fizyko-chemicznych jest szerszy niż wymaga tego pozwolenie, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń.

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są odpady wyspecyfikowane poniżej:

 • skratki,
 • zawartość piaskowników,
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2023 pdf 490,75 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2022 pdf 491,43 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2021 pdf 106,28 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 54,26 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 61,16 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 60,76 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 40,31 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 40,05 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 40,36 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 40,16 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 390,88 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 40,36 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 246,24 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - 2011 pdf 19,04 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - 2010 pdf 18,68 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - 2009 pdf 18,43 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - 2008 pdf 18,90 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - 2007 pdf 18,97 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - 2006 pdf 18,81 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl