W trakcie ogólnokrajowej konferencji Hydrogeologia w Praktyce - Praktyka w Hydrogeologii (HPPH) wręczane są specjalne wyróżnienia za znaczący wkład w krzewieniu wiedzy praktycznej w zakresie hydrogeologii oraz ochrony, ujmowania i efektywnego wykorzystywania wód podziemnych. Nagrody, w formie specjalnych statuetek w kształcie kropli wody, przyznawane są przez środowisko polskich hydrogeologów reprezentowanych przez Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich oraz Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych. Każda „kandydatura” wcześniej jest opiniowana przez wybrany Komitet Naukowo-Techniczny składający się z wybitnych profesorów i specjalistów.

 

Podczas tegorocznej trzeciej edycji konferencji HPPH, która odbywała się w dniach 23-25.05.2022 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, przyznano 2 wyjątkowe wyróżnienia: dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie oraz PZITS Oddział Częstochowa. W formalnym uzasadnieniu przyznania nagród, jako kluczowe osiągniecia wskazano organizację ostatniej edycji częstochowskiej hydrogeologiczno-wodociągowej konferencji naukowo-technicznej wraz z wszystkimi poprzednimi edycjami.

 

Przyznane wyróżnienia stanowią uhonorowanie naszych wszystkich dotychczasowych starań oraz motywacje dla kontynuacji tej wielkiej tradycji realizowanej obecnie pod kierunkiem Pana Prezesa PZITS Oddział Częstochowa Zbigniewa Cierpiała oraz Pana Prezesa PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie Michała Króla. Tradycji mającej ugruntowaną pozycję wśród polskich konferencji łączących tematykę hydrogeologii stosowanej z wyzwaniami eksploatacji wodociągów i kanalizacji.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl