Wszystkich, którzy chcieliby określić swój indywidualny ślad wodny, serdecznie zapraszamy do siedziby Przedsiębiorstwa w dniach 2, 3 i 4 września w godzinach od 900 do 1400. Do określania Śladu Wodnego wykorzystana zostanie automatyczna ankieta opublikowana na stronie Water Footprint Network http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator . Przy określaniu indywidualnego śladu wodnego pomagać będą pracownicy Przedsiębiorstwa. Wszyscy, którzy wezmą udział w określaniu śladu wodnego, otrzymają pamiątkowy upominek.


* Ślad wodny określa nie tylko wodę zużywaną bezpośrednio w naszych domach lecz także ilość wody która została wykorzystana do wytworzenia dóbr i usług z których każdego dnia każdy z nas korzysta.  Ślad wodny obejmuje np. wodę potrzebną do wyprodukowania 1l mleka, ale nie tylko zużywaną w mleczarni ale również na etapie hodowli.  

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl