Uprzejmie informujemy, iż z okazji obchodów Światowego Tygodnia Wody w siedzibie Przedsiębiorstwa będzie można określić swój indywidualny ślad wodny.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do siedziby Przedsiębiorstwa w dniach: 28, 29 i 30 sierpnia br. w godzinach od 9:00 do 13:00.
Do określania Śladu Wodnego wykorzystana zostanie automatyczna ankieta opublikowana na stronie domowej organizacji Water Footprint Network http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator .
Przy określaniu indywidualnego śladu wodnego pomagać będą pracownicy Przedsiębiorstwa.
Wszyscy, którzy wezmą udział w określaniu „śladu wodnego”, otrzymają pamiątkowy upominek.

1) Ślad wodny określa nie tylko wodę zużywaną bezpośrednio w naszych domach lecz także ilość wody która została wykorzystana do wytworzenia dóbr i usług z których każdego dnia każdy z nas korzysta. Przykładowo ślad wodny mleka obejmuje nie tylko wodę potrzebną do wyprodukowania mleka w mleczarni, ale również wodę zużywaną na etapie hodowli krów oraz wodę dzięki której rośnie trawa na pastwiskach itd. Wchodzące w skład śladu wodnego - zużycie bezpośrednie wody, mierzone wodomierzami w naszych domach - stanowi niewielki odsetek w określanym śladzie wodnym. Przykładowo, średni ślad wodny mieszkańca Polski wynosi 3900 l wody/dobę, natomiast bezpośrednie zużycie wody mieszkańca regionu częstochowskiego to zaledwie 93,2 l wody/dobę (~2,4%). Racjonalizacja zużycia wody powinna zatem dotyczyć przede wszystkim tzw. zużycia pośredniego wody np. poprzez tzw. zrównoważoną konsumpcję.

Czy wiesz, że wyprodukowanie jednej tabliczki czekolady (100g) wymaga ponad 1700 litrów wody!

Więcej informacji o śladzie wodnym znajdziemy na stronie internetowej - http://waterfootprint.org/en/

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl