W związku z panującą pandemią wywołaną chorobą COVID-19 informujemy, że w chwili obecnej służby techniczne Przedsiębiorstwa nie wykonują planowanych prac związanych z wymianą i plombowaniem wodomierzy głównych i podliczników wewnątrz budynków.    

Jednocześnie informujemy, że wnioski o kompleksową wymianę podliczników (lokalowych i ogródkowych) są na bieżąco przyjmowane i rejestrowane. Usługi, w przypadku wodomierzy znajdujących się w pomieszczeniach,  będą realizowane w terminie  późniejszym wg kolejności zgłoszeń. Klientów, którzy planują wymianę podlicznika lokalowego w pomieszczeniu we własnym zakresie prosimy o wstrzymanie wymiany do odwołania, ponieważ obecnie nie ma możliwości ich zaplombowania.
Do czasu uregulowania sytuacji Przedsiębiorstwo będzie respektowało wskazania istniejących wodomierzy. Informacja o wznowieniu realizacji przedmiotowych prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl