Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny do udziału w IX edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

 

Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2022 oraz Międzynarodowej Dekady Wody „Woda dla zrównoważonego rozwoju”.


Na zgłoszenia udziału w Konkursie oczekujemy do dnia 22 grudnia 2021r.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu, do etapu głównego awansują zwycięzcy eliminacji szkolnych. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonują szkoły na druku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Do zgłoszenia należy dołączyć również samodzielnie wykonaną przez ucznia prezentację pt. „Wody podziemne, ich pochodzenie oraz rola”  oraz podpisany druk zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

Etap główny konkursu (finał konkursu) przeprowadzony zostanie w II połowie marca 2022r. Dokładny termin etapu głównego konkursu przekazany zostanie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 4 marca 2022r.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

 

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się regulamin konkursu oraz formularze: zgłoszenia udziału oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin Konkursu 2021 r. pdf 301,95 KB Pobierz
Załącznik nr 1 - zgłoszenie uczestnictwa pdf 51,17 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna pdf 68,90 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych pdf 74,81 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl