Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – VI edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów „wygaszanych” klas gimnazjalnych oraz uczniów z klas VIII szkół 

z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny do udziału w  VI edycji interdyscyplinarnego

Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2019 oraz Międzynarodowej Dekady Wody „Woda dla zrównoważonego rozwoju”.

Na zgłoszenia udziału w Konkursie oczekujemy do dnia 21 grudnia 2018r.

Zgodnie z regulaminem konkursu do etapu głównego awansują zwycięzcy eliminacji szkolnych. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonują szkoły na druku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Do zgłoszenia należy dołączyć również samodzielnie wykonaną przez ucznia prezentację pt. „Rola wody w funkcjonowaniu organizmów żywych”  oraz podpisany druk zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

Etap główny konkursu (finał konkursu) przeprowadzony zostanie
w II połowie marca 2019r. Dokładny termin etapu głównego konkursu przekazany zostanie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 9 lutego 2019r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się regulamin konkursu.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
komunikat 1 Konkurs Woda=Życie 2019.pdf pdf 62,89 KB Pobierz
Regulamin VI edycji Konkursu WODA=ŻYCIE pdf 237,71 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl