Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia, Kłobuck i Olsztyn oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Poczesna i Rędziny do udziału w X edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

 

Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2023 oraz Międzynarodowej Dekady Wody „Woda dla zrównoważonego rozwoju”.

 

Na zgłoszenia udziału w Konkursie oczekujemy do dnia 22 grudnia 2022r.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu do etapu głównego awansują zwycięzcy eliminacji szkolnych. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonują szkoły na druku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Do zgłoszenia należy dołączyć również samodzielnie wykonaną przez ucznia prezentację pt. „Tajemnice wody”  oraz podpisany druk zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

Etap główny konkursu (finał konkursu) przeprowadzony zostanie w II połowie marca 2023r. Dokładny termin etapu głównego konkursu przekazany zostanie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 4 marca 2023r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

 

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się regulamin konkursu oraz formularze: zgłoszenia udziału, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna RODO.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Komunikat pdf 169,40 KB Pobierz
Regulamin konkursu pdf 296,99 KB Pobierz
Zał. 1 do regulaminu pdf 51,22 KB Pobierz
Zał. 2 do regulaminu pdf 69,34 KB Pobierz
Zał. 3 do regulaminu pdf 69,73 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl