Uprzejmie informujemy, że do etapu finałowego X edycji Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie” zakwalifikowało się 24 uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Częstochowy, miasta i gminy Kłobuck oraz gmin: Miedźno, Mykanów, Poczesna i Konopiska.

 

Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2023 oraz Międzynarodowej Dekady Wody „Woda dla zrównoważonego rozwoju”.

 

Etap główny konkursu (finał konkursu) przeprowadzony zostanie w II połowie marca 2023 r. Informacje o terminie oraz formie przeprowadzenia etapu głównego konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w terminie do dnia 4 marca 2023r.

 

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego oraz regulamin konkursu.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
lista uczestników pdf 206,70 KB Pobierz
regulamin konkursu pdf 296,99 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl