Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin: Blachownia, Kłobuck i Olsztyn oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Poczesna i Rędziny do udziału w  XI edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

 

Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2024 oraz Międzynarodowej Dekady Wody „Woda dla zrównoważonego rozwoju”.

 

Na zgłoszenia udziału w Konkursie oczekujemy do dnia 12 stycznia 2024r.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu do etapu głównego awansują zwycięzcy eliminacji szkolnych. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonują szkoły na druku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Do zgłoszenia należy dołączyć również samodzielnie wykonaną przez ucznia prezentację pt. „Wykorzystanie wody dla pokoju”  oraz podpisany druk zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

Etap główny konkursu (finał konkursu) przeprowadzony zostanie w II połowie marca 2024r. Dokładny termin etapu głównego konkursu przekazany zostanie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 4 marca 2024r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

 

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się regulamin konkursu oraz formularze: zgłoszenia udziału, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula RODO.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Komunikat pdf 168,28 KB Pobierz
Regulamin konkursu pdf 294,38 KB Pobierz
Zał. nr 1 do regulaminu pdf 52,18 KB Pobierz
Zał. nr 2 i 3 do regulaminu pdf 185,94 KB Pobierz
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl