W dniu 22 marca 2022r. odbył się finał IX interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. Patronat honorowy nad Konkursem objęli:

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE w Warszawie,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Krzysztof Matyjaszczyk  –  Prezydent Miasta Częstochowy,
  • Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

 

W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 19 szkół podstawowych z naszego regionu. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszym etapie (szkolnym) uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne pt.: „Wody podziemne, ich pochodzenie oraz rola”, natomiast w etapie drugim rozwiązywali test wiedzy. Finał Konkursu, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, odbył się w trybie zdalnym.


Wyniki Konkursu:

I miejsce - Julia OTRĄBEK – uczennica Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Kolonii Poczesnej,

II miejsce - Sandra BIŃCZYK – uczennica Szkoły Podstawowej im. S. Okrzei w Mykanowie,

III miejsce - Piotr STELMASZCZYK - uczeń  Szkoły Podstawowej nr 12 im. B. Chrobrego w Częstochowie.

 

Nagrodę za najlepiej przygotowaną prezentację pt. „Wody Podziemne, ich pochodzenie oraz rola” otrzymała Maja KARCZMARCZYK reprezentująca Szkołę Podstawową nr 50 im. Wł. Sikorskiego w Częstochowie. Wybrana przez jury najlepsza prezentacja stanowi załącznik do niniejszej wiadomości. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.

 

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora Konkursu – Wodociągi Częstochowskie. Na zakup nagród Przedsiębiorstwo otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 50% wartości zakupionych nagród.  Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają również pamiątkowe, firmowe,  upominki wraz z dyplomami.


Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się do udziału w Konkursie, a laureatom GRATULUJEMY. Składamy również podziękowania opiekunom za pomoc udzieloną swoim podopiecznym.


W sposób szczególny dziękujemy patronom honorowym za wsparcie w organizacji Konkursu, nadanie mu wyjątkowego znaczenia i prestiżu.Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Prezentacja - Maja Karczmarczyk pdf 1,54 MB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl