Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków wykonuje badania wody:

 
 • przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • powierzchniowej
 • podziemnej
 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r.
 
Wykonujemy badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody.
 
Zakres badań ustalany jest w zależności od indywidualnych potrzeb każdego klienta.
 
 
Aby zlecić badanie wody należy:

 1.  Co najmniej 2 dni przed zleceniem badania wody skontaktować się z Kierownikiem Laboratorium lub jego zastępcą i ustalić datę pobrania próbki oraz liczbę próbek

   Kontakt pod nr tel. (34) 377-31-40    Kierownik Laboratorium

                              (34) 377-31-41    Z-ca Kierownika ds. badania wody
   
 2.  Wypełnić aktualne "Zlecenie wykonania badania wody" i "Formularz F-9a" (w przypadku badań podzlecanych dodatkowo Formularz F-9c) z zakresem badania wody (dostępne w Laboratorium lub na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”) i dostarczyć do Laboratorium. W przypadku pobierania próbki wody przez naszego pracownika wypełnione formularze należy przekazać próbkobiorcy wraz z próbkami.
 3. Próbkę wody może pobrać w uzgodnionym terminie:

  Pracownik Laboratorium (pobranie odpłatne),

  Klient, wówczas należy pobrać z Laboratorium odpowiednie naczynia (sterylne do badań mikrobiologicznych i odpowiednio przygotowane do badań fizyko-chemicznych)

  Uwaga!

  Niewłaściwe pobranie próbki wody do badań ma znaczący wpływ na wiarygodność otrzymanych wyników badań.

  W przypadku samodzielnego pobierania, klient ponosi pełną odpowiedzalność za prawidłowe pobranie próbki wody. Pobranie próbek przez klienta nie posiadającego odpowiednich uprawnień może skutkować brakiem przydatności wyników badań w obszarze regulowanym prawnie. 

  Szczegółowych informacji o tym, jak prawidłowo pobrać próbkę wody, udziela pracownik Punktu Obsługi Klienta - kontakt pod nr tel. (34) 377-31-49

  Wskazówki dotyczące pobierania próbek wody są również dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania” 
 4. Dostarczyć próbkę wody do Laboratorium tego samego dnia, w którym została pobrana (maksymalnie 4 godziny od momentu jej pobrania)

 

Informacje dotyczące dostarczania próbek wody do badań można uzyskać:

 • w Punkcie Obsługi Klienta pod nr tel.  (34) 377-31-49
 • u Kierownika Laboratorium pod nr tel.   (34) 377-31-40 

Próbki do badań fizyko-chemicznych wody przyjmowane są:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 13:30
 • w piątek w godzinach od 7:00 do 10:30


Próbki do badań mikrobiologicznych wody przyjmowane są:

 • od poniedziałku do środy (pełny zakres badań) w godzinach od 7:00 do 13:30
 • w piątek (w zakresie monitoringu kontrolnego) w godzinach od 7:00 do 13:30  

 

Oczekiwanie na wyniki badań jest uzależnione od wielkości zlecenia. Informacji na temat postępu prac i ich zakończenia można uzyskać u Kierownika Laboratorium oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

 
Za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 
 
 
Płatności można dokonać przelewem na konto:
  
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa
NIP: 573-000-38-41
 
Konto bankowe:
09 2030 0045 1110 0000 0197 8840
 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl